Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

MAIRONIŲ KOPLYTĖLĖ

Bažnyčios

Koplytėlę yra gražiajame Dubysos slėnyje, prie Kelmės - Tytuvėnų kelio, už dviejų kilometrų nuo Maironių bažnyčios. Po koplytėle stūkso didelis akmuo, ant kurio yra įspaustos žymės, kurios, pasak senų žmonių, esančios, vaiko pėda, lazda ir kelis. Apytiksliai prieš 163 metus vietos gyventojas Žilinskas rado šį akmenį ir toje vietoje pastatė mažą 1, 5 m. aukščio koplytėlę su Švč. M. Marijos statulėle, o šalia - kryžių. Kalbama, kad pastatyti koplytėlę Žilinską paskatino regėjimas. Jam pasirodžiusi Švč. M. Marija liepusi toje vietoje pastatyti koplytėlę.
Koplytėlės viduje yra altorius su Švč. M. Marijos statula. Netoli altoriaus matyti įmūrytas garsusis akmuo su žymėmis. Koplytėlę buvo apvogę net keletą kartų, pavogė visus paveikslus, Kryžiaus Kelio stotis ir Švč. M. Marijos statulėlę. Dabartinę Švč. Mergelės statulėlę, esančią koplytėlėje, padovanojo vienuolis Mickevičius, ji jau penktoji. Už penkiasdešimties metrų nuo koplytėlės yra šaltinėlis, kurio vanduo kaupiasi šulinyje, o vandens perteklius teka į Dubysos upę.

Atsiliepimai

Komentuoti