Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Direktyva 95/46/EB) – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms.

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, skatinti organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VŠĮ KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE REGULIUOJANČIOS TAISYKLĖS:

Asmens duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo sutartis

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Konfidencialios informacijos valdymo tvarka

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro duomenų apsaugos pareigūnas

Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Lina Urbutytė 8 (427) 61430 [email protected]

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.