Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Veiklos sritys

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras - viešoji įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai  teikti viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kelmės rajono svečiams apie lankytinas Kelmės rajono vietoves ir objektus.

Įstaigos veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Verslo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

 • Įmonės juridinės formos pasirinkimo ir įmonės steigimo, registravimo klausimais (tinkamiausios juridinės formos pasirinkimo, mokestines prievoles bei mokestinių prievolių steigiant skirtingus verslus apibūdinimą, įmonės įsteigimo, registravimo, dokumentacijos parengimo klausimais ir kt.);
 • Raštvedyba ir dokumentų tvarkymas (dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais, dokumentų archyvavimo klausimais, raštvedybos organizavimo ir kontrolės klausimais, dokumentų registravimo, patvirtinimo ir pasirašymo klausimais ir kt.);
 • Darbo teisė (darbo sutarčių sudarymo, pranešimų (priėmimo į darbą/atleidimo į klausimą) SODRAI teikimo tvarka ir kt);
 • Sutarčių sudarymas (sutarčių sudarymo klausimais, esminių sutarties sąlygų sudarymo klausimais, atsakomybės bei sutarčių užtikrinimo, kaip tą reglamentuoja Civilinis kodeksas, klausimais ir kt.);
 • Parama verslui (piniginės paramos verslui, subsidijų, lengvatinių paskolų gavimo galimybių klausimais pagal atitinkamą verslo sferą ir kt.);
 • Finansų apskaita (finansų apskaitos vedimo, organizavimo klausimais, konsultacijas apskaitos sistemos pasirinkimo klausimais, teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą įmonėse, bei jų išaiškinimo klausimais, finansinių ataskaitų pateikimo klausimais ir kt.);
 • Licencijos, leidimai (galiojančių reikalavimų užsiimti tam tikra verslo veikla, licencijų išdavimo tvarkos klausimais ir kt.);
 • Verslo finansavimas (konsultacijos apie verslo finansavimo sąlygas Lietuvoje, apie galiojančias programas ir priemones verslo plėtros, darbo jėgos finansavimo, subsidijų klausimais ir kt.);
 • Rinkodara (potencialių vartotojų ir vartotojų poreikių identifikavimo versle klausimais, atitinkamai rinkodaros priemonių pasirinkimo klausimais, paslaugų pozicionavimo rinkoje klausimais, savo verslo pristatymo klausimais ir kt.);
 • Verslo planavimas (verslo plano sudarymo, atskirų verslo proceso dalių planų sudarymo klausimais, galimų verslo partnerių pasirinkimo klausimais, verslo planavimo įrankių pasirinkimo klausimais ir kt.);
 • Verslo plėtros galimybių vertinimas (verslo plėtros galimybės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, verslo plėtros plano parengimo klausimais, verslo plėtros krypčių pasirinkimo klausimais ir kt.);
 • Informacinių technologijų panaudojimas versle (informacinių technologijų teikiamų galimybių, įskaitant e-prekybą, jų pasirinkimo ir naudojimo savo versle ir kt.).

Turizmo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

 • Turizmo informacijos apie Kelmės rajone esančias lankytinas vietoves, maitinimo, apgyvendinimo įmones teikimas ir platinimas;
 • Turistinių paslaugų paketų – maršrutų sudarymas;
 • Ekskursijų organizavimas, gido ir kt. paslaugos.

 

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras savo veiklai vykdyti naudoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos skiriamas lėšas, komercinės veiklos ir projektinės veiklos pajamas.

Atnaujinta 2023-12-19