Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

PROJEKTAS „SVV SUBJEKTŲ KŪRIMAS, AUGIMAS IR PLĖTRA KELMĖS RAJONE"

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina projektą „SVV subjektų kūrimas, augimas ir plėtra Kelmės rajone"

Projekto tikslas- skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą Kelmės rajone. Projektu siekiame skatini pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą, kurti ir vystyti preakcelerevimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, vykdyti mentorystės programas.

Planuojama į projekto veiklas įtraukti 300 SVV subjektų, kurie projekto įgyvendinimo metu įgis reikiamas kompetencijas, įgaus patirties bendradarbiaudami su mentoriais, turės galimybę naudotis biuro paslaugomis jiems patogiu metu.

Projektas prisidės prie verslumo skatinimo, skurdo mažinimo Kelmės rajono savivaldybėje.

Programą apims teminės grupinės konsultacijos, individualios konsultacijos bei verslui naudingų pažinčių tinklo plėtimas.

Projekto vertė - 300 913,87 Eur

ES lėšos - 255 613,37 Eur

Numatoma projekto trukmė - iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Projektu sprendžiama problema

Projektu metu siekiame skatinti Kelmės rajone pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą, kurti ir vystyti preakceleravimo programas, vykdyti SVV subjektų inkubavimą ir plėtrą, vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas, teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui – sukuriant 4 pilnai aprūpintas biuro įranga darbo vietas, kuriomis gales naudotis į projekto veiklas įsitraukę SVV subjektai.

Kelmės rajone pradedančių veiklą įmonių vadovai susiduria su žinių, kaip turėtų planuoti savo veiklą trūkumu. Pastebėtina, jog dalimąsis gerąja patirtimi ženkliai pagerina naujų SVV subjektų vadovų ar atstovų supratimą, kaip teisingai reikia suplanuoti savo įmonės strategiją.

Projekto poreikis

Didėjantis nedarbas Kelmės savivaldybėje, skatina verslo centrą imtis veiklų kurios skatintų pradedančiųjų verslo subjektų kūrimą ir plėtrą. Kasmet auganti atskirtis tarp Sostinės ir Vidurio ir Vakarų atskirtis, skatina verslo centrą imtis veiklų kurios skatintų pradedančiųjų verslo subjektų kūrimą ir plėtrą. Planuojama rajone:

  • įgyvendinti 4 - 5 mėnesių mentorystės programą, kurios metu nauji verslai galės pasisemti patirties iš savo srities profesionalų, įgyvendinti naujas idėjas, pradėti komercializacijos procesus savo naujiems ir kuriamiems produktams;
  • teikti inkubavimo paslaugas, siekiant sumažinti SVV subjektų veiklos riziką, padedant įsitvirtinti rinkoje ir skatint SVV subjektų veiklos plėtrą, bus įsigyjama;
  • įgyvendinti preakceleravimo programą, kurios metu nauji verslai galės išsigryninti savo verslo idėją bei tikslinį klientą, taip pat produkcijos rinkas.

Mentorystės, inkubavimo programų plėtra, įtraukiant patirties sukaupusias vietos įmonės, inbdividualiai veikiančius asmenis, leis naujiems besikuriantiems SVV subjektams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) įgauti patirties organizuojant ir vykdant savo veiklas.

Papildoma informacija:

Vardas ir pavardė Telefonas El. paštas

 

Vilija Virbickė

Projekto vadovė

 

+370 673 53489

arba

+370 427 61430

[email protected]

Jūratė Bačiūnienė

Projekto veiklų vykdytoja

+370 427 61430

arba

+370 646 55349

[email protected]

arba

[email protected]

Lina Urbutytė

Projekto veiklų vykdytoja

+370 427 61430

arba

+370 646 55349

[email protected]

arba

[email protected]

Informaciją apie Įstaigos veiklą galite sužinoti paspaudę https://www.infokelme.lt/info/darbuotojai-1/