Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Projektinė veikla

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra priemonė „Turizmo inovacijos". Projektas „Kelmės krašto turizmo išteklių pasiekiamumas internetinėje erdvėje".

Projekto veikla: Įgyvendinant projektą planuojama sukurti naują, šiuolaikišką, pritaikytą mobiliesiems įrenginiams internetinę. Šiuolaikiško dizaino, turistui patraukli svetainė leis inovatyviai pristatyti Kelmės krašto turizmo išteklius, sudarys palankias sąlygas plačiajai visuomenei, užsienio šalių turistams daugiau sužinoti apie Kelmės kraštą. Siekiama iš esmės atnaujinti savo teikiamas paslaugas, kurti inovacijas, kurių neturi dabartinė įstaigos interneto svetainė, kuri yra visiškai nepritaikyta šiuolaikiškam, inovatyviam vartotojui. Siekiama, jog vartotojas, naudodamasis nauju, patraukliu produktu rastų ir gautų visą reikiamą informaciją. Remiantis statistiniais duomenimis net 60% turizmo informacijos centrų lankytojų naršo mobilių įrenginių pagalba, todėl būtina sąlyga turizmo informacijos centrui – šiuolaikiška, inovatyvi interneto svetainė.

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras – viešoji ne pelno siekianti įstaiga, todėl labai svarbu būtų sukurti šiuolaikišką, inovatyvią interneto svetainę, kuri atspindėtų šių dienų keliautojo poreikius – būtų pritaikyta keliautojų išmaniesiems įrenginiams.

Projekto rezultatas –  Naujoji Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro svetainė pecializuota turizmo duomenų bazė. Sukurta duomenų bazė teikia kokybiškesnės paslaugas turistui - pasinaudojant duomenų baze atsirado galimybė nedelsiant suteikti susistemintą informaciją, padidėjo turistų ir paslaugų teikėjų pasitenkinimas bei aptarnavimo greitis. Duomenų bazės pagalba atsirado galimybė turistams tiesiogiai, be informacijos centro tarpininkavimo, kontaktuoti su paslaugų teikėjais arba atvirkščiai, paslaugų teikėjams su turistais - tuo metu informacijos centras gali vykdyti alternatyvias veiklas. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras yra surinkęs, sukaupęs turizmo duomenis, kuriuos patalpino į inovatyvią duomenų bazę. Centro konkurencingumas priklauso nuo galimybės pateikti vartotojams naujienas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos, prioritetas: pažinimo sklaida ir atgaivinimas „Žiedinis maršrutas: Kelmės rajono paveldas nuo Tytuvėnų iki Kražių“.

Projekto veikla: Projekto tema – nekilnojamo kultūros paveldo objektų, sudėliotų į patrauklų žmonėms maršrutą interaktyvioje programėlėje-aplikacijoje pažinimo skatinimas, žinių bei informacijos apie juos plitimo skatinimas. Įgyvendinus projektą būtų sukurta mobilioji aplikacija skirta mobiliesiems įrenginiams, leidžianti žmonėms patogiau surasti informaciją apie Kelmės rajone esantį nekilnojamąjį paveldą. Sukurta mobilioji programėlė aplikacija taip pat padės keliaujant pro Kelmės rajoną. Įgyvendinus šį projektą būtų galima sukurti komunikacijos platformą, kurioje vienoje vietoje būtų pateikiama informacija apie Kelmės rajone esantį nekilnojamąjį paveldą, naudojant moderniąsias technologijas.

„Žiedinis maršrutas: Kelmės rajono paveldas nuo Tytuvėnų iki Kražių“ apims nekilnojamo paveldo objektus, apylinkėse esančius gamtos paminklus. Sukurtoje programėlėje siūlysime žmonėms galimybę gauti informaciją apie apylinkėse esančias maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas. Siūlomas maršrutas bus universalus, kuriame bus galima pasirinkti norimas sritis: dvarus, sakralinį paveldą, gamtos ir kt.

Sukurtoje programėlėje-aplikacijoje žmonėms siūlysime su nekilnojamu susipažinti inovatyviai, pasitelkiant iliustracinę medžiagą (fotonuotraukas), pateiksime nekilnojamų kultūros vertybių aprašymus, jų valdytojų kontaktinę informaciją, adresus, žemėlapį ir kt. aktualią informacija žmogui, ketinančiam plačiau susipažinti su nekilnojamo kultūros paveldo objektais Kelmės rajone.

Projekto rezultatas: sukurta mobili aplikacija-programėlė, kurioje pateikta informacija apie nekilnojamą kultūros paveldą Kelmės rajone. Tokiu būdu praplėstos žmonių galimybės keliaujant po Kelmės rajoną pažinti nekilnojamą kultūros paveldą išmaniosiomis priemonėmis. Sukurtas žiedinis maršrutas, apimantis kelias dienas, išdėstytas tokia tvarka: UŽVENTIS (aplankant Užvenčio Šv. Marijos Magdelenos bažnyčią, Užvenčio malūną bei Užvenčio muziejų, )-UŠNĖNŲ P. Višinskio muziejus – BERŽĖNŲ dvaras – ŠAUKĖNAI (aplankt Švč. Trejybės bažnyčią) – PALENDRIŲ šv. Benedikto vienuolynas – KELMĖ (aplankant buv. Kelmės dvaro sodybą – Kelmės krašto muziejų, Švč. Mergelės Marijos Į Dangų Ėmimo , Evangelikų reformatų bažnyčias, J. Liaudansko skulptūras) – MAIRONIŲ koplytėlė – PAGRYŽUVIO dvaras – TYTUVĖNAI (aplankant Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį, Dievo Motinos ikonos „Kazanskaja“ cerkvę, buvusio Tytuvėnų dvaro fragmentus) – LIOLIŲ Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios kompleksą – KRAŽIUS (aplankant Kolegiją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčią, Vytauto kalną, Medžiokalnį). Taip pat planuojame į mobiliąją programėlę-aplikaciją sukelti informaciją apie netoli maršruto nutolusias nekilnojamo paveldo vertybes: Svilės šaltinius, archeologines vertybes-piliakalnius, Kriaučiaus akmuo, Pakėvio dvaras ir kt.