Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Kelmės miesto VVG

 

 

Kelmės  miesto vietos veiklos grupė kviečia rugpjūčio 7 d. (pirmadienį) 13 val. į konsultacinį seminarą, skirtą konsultacijoms, dėl Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos projektinių pasiūlymų pildymo. Konsultacinis seminaras vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame teikti projektų idėjinius pasiūlymus iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. 9 val.

Prašome jas pateikti Kelmės miesto vietos veiklos grupei užpildant šią formą Projekto idėjinio pasiūlymo_forma

Dėmesio, idėjinio pasiūlymo išlaidos turi būti pagrįstos komerciniais pasiūlymais!

Užpildytą idėjinį pasiūlymą atsiųskite Kelmės miesto veiklos grupei el. p. [email protected]

Turite klausimų? Susiekite tel. +370 673 53489 - Kelmės m. vietos veiklos grupės pirmininkė Vilija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekto tikslas – parengti Kelmės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, siekiant išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bendruomenių socialinės integracijos ir vietinių įsidarbinimo galimybių didinimui bei socialinio verslo kūrimui. Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui.

Projekto poveiklė: Kelmės miesto vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. parengimas.

Poveiklės aprašymas: Rengiant vietos plėtros strategiją bus atlikta teritorijos soc-ekonominės situacijos analizė, identifikuoti teritorijos poreikiai ir potencialas, atlikta SSGG analizė. Taip pat atliekama vietos gyventojų apklausa, organizuojamos konsultacijos-diskusijos su įvairiomis skirtingų gyventojų ar juos vienijančių organizacijų (iš visų trijų sektorių) grupėmis, vietos organizacijos bus kviečiamos pateikti projektinių idėjų pasiūlymus identifikuotoms problemoms spręsti.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

  1. Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.;
  2. Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 25 .

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 9 959,56 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 8465,62 Eur, ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų lėšos 1493,94 Eur. Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-06-22. Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01.

_______________________________________________________________________________________________________________________

KELMĖS M. GYVENTOJAI, ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ, ASOCIACIJŲ, BENDRUOMENIŲ ATSTOVAI KVIEČIAMI UŽPILDYTI ANKETĄ

Kelmės miesto vietos veiklos grupė organizuoja Kelmės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Kelmės miesto socialine ir ekonomine situacija. Remiantis apklausos rezultatais, bus ieškoma inovatyvių ilgalaikių visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų, prisidėsiančių prie Kelmės miesto gyventojų gerovės kūrimo.

Tyrimo rezultatai reikalingi, siekiant kokybiškai parengti Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. ir tinkamai įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Kviečiame užpildyti anketą ir aktyviai dalyvauti anoniminėje apklausoje, tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus.

Anketą rasite čia  bit.ly/3Qbmmzr     

______________________________________________________________________________________________________________________

Pristatyta Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos vizija

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre įvyko Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos vizijos pristatymas. Dalinamės keletu akimirkų iš pristatymo renginio.

   

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________