Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Kelmės miesto VVG

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-338 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų sąrašų sudarymo“ Kelmės miesto vietos veiklos grupės parengta „Kelmės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija“ atrinkta ir įtrauka į finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas, atsižvelgdamas į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-454 „Dėl Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudėties patvirtinimo“, priėmė sprendimą įtraukti asociacijos Kelmės miesto vietos veiklos grupės parengtą „Kelmės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją“ į siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, jei vietos plėtros strategija bus patikslinta pagal pateiktus pasiūlymus, ir vadovaudamasis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ 54 punktu, Kelmės miesto VVG pasiūlė patikslinti vietos plėtros strategijoje pateiktą informaciją.

Atlikę siūlomus patikslinimus, viešiname koreguotą vietos plėtros strategiją.

 Kelmės miesto plėtros strategija

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 m. lapkričio 23 d. įvyko „Kelmės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) viešas pristatymas.

Renginio metu pristatyta  - strategijos SSGG, projekto tikslas, planuojami veiksmai. 

Kelmės miesto VVG strategijos pristatymas

Kelmės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija_projektas

  

____________________________________________________________________________________________________

„Kelmės  miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) viešas pristatymas 

2023 m. lapkričio 23 d., 14 val.  Kelmės miesto vietos veiklos grupė kviečia visas organizacijas ir kelmiškius į „Kelmės miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos” (projekto) pristatymą, kuris vyks  Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, esančiame Birutės g. 4, Kelmė.  

Informaciją apie projektą „Kelmės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas” teikia Kelmės m. VVG el. p. [email protected], tel. +370 673 53489.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kelmės  miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2023-11-23 15 val. Kelmės miesto vietos veikos grupė kviečia savo narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre (Birutės g. 4, Kelmė).

Išsamesnė informacija teikiama el. p. [email protected], tel. +370 673 53489.

Protokolas

_________________________________________________________________________

Kvietimas atvykti į konsultacijas dėl Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos rengimo

2023 m. lapkričio 14 d. 14 val. kviečiame Kelmės miesto bendruomenių, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, įmonių atstovus dalyvauti konsultacijose dėl Kelmės vietos plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimo. Konsultacijos vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre (Birutės g. 4, Kelmė).

_____________________________________________________________________________________

Kelmės miesto vietos veiklos grupė kviečia Kelmės mieste registruotas nevyriausybines organizacijas (NVO) teikti idėjinius pasiūlymus, rengiamai Kelmės miesto vietos 2023-2029 m. plėtros strategijai. Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 673 53489.

___________________________________________________________

Kelmės  miesto vietos veiklos grupė kviečia rugpjūčio 7 d. (pirmadienį) 13 val. į konsultacinį seminarą, skirtą konsultacijoms, dėl Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos projektinių pasiūlymų pildymo. Konsultacinis seminaras vyks Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, adresu Birutės g. 4, Kelmė. 

Protokolas

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame teikti projektų idėjinius pasiūlymus iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. 9 val.

Prašome jas pateikti Kelmės miesto vietos veiklos grupei užpildant šią formą Projekto idėjinio pasiūlymo_forma

Dėmesio, idėjinio pasiūlymo išlaidos turi būti pagrįstos komerciniais pasiūlymais!

Užpildytą idėjinį pasiūlymą atsiųskite Kelmės miesto veiklos grupei el. p. [email protected]

Turite klausimų? Susiekite tel. +370 673 53489 - Kelmės m. vietos veiklos grupės pirmininkė Vilija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekto tikslas – parengti Kelmės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, siekiant išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bendruomenių socialinės integracijos ir vietinių įsidarbinimo galimybių didinimui bei socialinio verslo kūrimui. Projekto veikla: Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui.

Projekto poveiklė: Kelmės miesto vietos plėtros strategijos 2023–2029 m. parengimas.

Poveiklės aprašymas: Rengiant vietos plėtros strategiją bus atlikta teritorijos soc-ekonominės situacijos analizė, identifikuoti teritorijos poreikiai ir potencialas, atlikta SSGG analizė. Taip pat atliekama vietos gyventojų apklausa, organizuojamos konsultacijos-diskusijos su įvairiomis skirtingų gyventojų ar juos vienijančių organizacijų (iš visų trijų sektorių) grupėmis, vietos organizacijos bus kviečiamos pateikti projektinių idėjų pasiūlymus identifikuotoms problemoms spręsti.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

  1. Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.;
  2. Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 25 .

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 9 959,56 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 8465,62 Eur, ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų lėšos 1493,94 Eur. Projekto veiklų vykdymo pradžia – 2023-06-22. Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01.

_______________________________________________________________________________________________________________________

KELMĖS M. GYVENTOJAI, ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ, ASOCIACIJŲ, BENDRUOMENIŲ ATSTOVAI KVIEČIAMI UŽPILDYTI ANKETĄ

Kelmės miesto vietos veiklos grupė organizuoja Kelmės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Kelmės miesto socialine ir ekonomine situacija. Remiantis apklausos rezultatais, bus ieškoma inovatyvių ilgalaikių visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų, prisidėsiančių prie Kelmės miesto gyventojų gerovės kūrimo.

Tyrimo rezultatai reikalingi, siekiant kokybiškai parengti Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. ir tinkamai įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Kviečiame užpildyti anketą ir aktyviai dalyvauti anoniminėje apklausoje, tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus.

Anketą rasite čia  bit.ly/3Qbmmzr     

______________________________________________________________________________________________________________________

Pristatyta Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos vizija

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre įvyko Kelmės miesto vietos plėtros 2023-2029 m. strategijos vizijos pristatymas. Dalinamės keletu akimirkų iš pristatymo renginio.

   

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokolas

__________________________________________________________________________________________________________________________________