Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka

Darbo užmokestis įstaigos darbuotojams apskaičiuojamas ir išmokamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu aprašu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų įstaigų (išskyrus VšĮ Kelmės sporto centro), kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Aprašas

 

Atnaujinta 2024-02-02