Darbo užmokestis

Informacija apie viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras darbuotojų darbo užmokestį 

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų einančių šias pareigas, vidutinis skaičius 2021 metais I ketvirtį 2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų einančių šias pareigas, vidutinis skaičius 2021 metais II ketvirtį 2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)
Direktorė 1 * 1 *
Vyr. finansininkė-konsultantė 1 * 1 *
Turizmo ir verslo konsultantė 1 * 1 *
Turizmo ir verslo konsultantė - - - -

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  patvirtino Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Atnaujinta 2021-05-11