Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Darbo užmokestis

Informacija apie viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras darbuotojų darbo užmokestį 

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų einančių šias pareigas, vidutinis skaičius 2023 metais III ketvirtį 2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų einančių šias pareigas, vidutinis skaičius 2023 metais IV ketvirtį 2023 m. IV  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)
Direktorė 1 * 1 *
Vyr. finansininkė-konsultantė 1 * 1 *
Turizmo ir verslo konsultantė 1 * 1 *
Turizmo ir verslo konsultantė (-as) - - - -

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  patvirtino Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Atnaujinta 2024-02-02