Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Teikiamos paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai

Elektroniai valdžios vartai- https://www.epaslaugos.lt/portal/ 

 

Verslo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

Įmonės juridinės formos pasirinkimo ir įmonės steigimo, registravimo klausimais (tinkamiausios juridinės formos pasirinkimo, mokestines prievoles bei mokestinių prievolių steigiant skirtingus verslus apibūdinimą, įmonės įsteigimo, registravimo, dokumentacijos parengimo klausimais ir kt.);

Raštvedyba ir dokumentų tvarkymas (dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais, dokumentų archyvavimo klausimais, raštvedybos organizavimo ir kontrolės klausimais, dokumentų registravimo, patvirtinimo ir pasirašymo klausimais ir kt.);

Darbo teisė (darbo sutarčių sudarymo, pranešimų (priėmimo į darbą/atleidimo į klausimą) SODRAI teikimo tvarka ir kt);

Sutarčių sudarymas (sutarčių sudarymo klausimais, esminių sutarties sąlygų sudarymo klausimais, atsakomybės bei sutarčių užtikrinimo, kaip tą reglamentuoja Civilinis kodeksas, klausimais ir kt.);

Parama verslui (piniginės paramos verslui, subsidijų, lengvatinių paskolų gavimo galimybių klausimais pagal atitinkamą verslo sferą ir kt.);

Finansų apskaita (finansų apskaitos vedimo, organizavimo klausimais, konsultacijas apskaitos sistemos pasirinkimo klausimais, teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą įmonėse, bei jų išaiškinimo klausimais, finansinių ataskaitų pateikimo klausimais ir kt.);

Licencijos, leidimai (galiojančių reikalavimų užsiimti tam tikra verslo veikla, licencijų išdavimo tvarkos klausimais ir kt.);

Verslo finansavimas (konsultacijos apie verslo finansavimo sąlygas Lietuvoje, apie galiojančias programas ir priemones verslo plėtros, darbo jėgos finansavimo, subsidijų klausimais ir kt.);

Rinkodara (potencialių vartotojų ir vartotojų poreikių identifikavimo versle klausimais, atitinkamai rinkodaros priemonių pasirinkimo klausimais, paslaugų pozicionavimo rinkoje klausimais, savo verslo pristatymo klausimais ir kt.);

Verslo planavimas (verslo plano sudarymo, atskirų verslo proceso dalių planų sudarymo klausimais, galimų verslo partnerių pasirinkimo klausimais, verslo planavimo įrankių pasirinkimo klausimais ir kt.);

Verslo plėtros galimybių vertinimas (verslo plėtros galimybės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, verslo plėtros plano parengimo klausimais, verslo plėtros krypčių pasirinkimo klausimais ir kt.);

Informacinių technologijų panaudojimas versle (informacinių technologijų teikiamų galimybių, įskaitant e-prekybą, jų pasirinkimo ir naudojimo savo versle ir kt.).

 

Turizmo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

Turizmo informacijos apie Kelmės rajone esančias lankytinas vietoves, maitinimo, apgyvendinimo įmones teikimas ir platinimas;

Turistinių paslaugų paketų – maršrutų sudarymas;

Ekskursijų organizavimas, gido ir kt. paslaugos.

 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PAUSLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 

Teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos