Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

LIETUVOS PARTIZANŲ KAUTYNIŲ IR ŽŪTIES VIETA VIRTUKUOSE

Istorija

Kontaktai

Virtukų mūšis vyko 1945 metų liepos 22 dieną Virtukų miške, netoli Lyduvėnų geležinkelio stoties, tarp Lietuvos partizanų Žebenkšties rinktinės ir jų stovyklą apsupusių NKVD karių.

1995 metais, minint Virtukų kautynių 50-ąsias metines, ąžuolų paunksnėje pastatytas ir pašventintas memorialas laisvės kovų dalyvių aukoms atminti, 2008 metais – 5 tipiniai atminimo ženklai, Virtukų miško pakraštyje – atminimo ženklas.

Mūšyje žuvusio Petro Markevičiaus-Pranckaus anūko Kęstučio Markevičiaus iniciatyva Virtukų miške, mūšio vietoje, 2018 metais pastatytas atminimo akmuo „Žuvusiems Virtukų kautynių didvyriams“.

Atsiliepimai

Komentuoti