Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Konferencija „Švietimo istorijos raida XVIII-XX a. Edukacinei komisijai 250 m.“

Konferencijos

Data – 2023 m. rugsėjo 15 d.

Laikas – 11:30 val.

Vieta – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, Kolegijos g. 5, Kražiai, Kelmės r.

 

Konferencija, skirta Edukacinės komisijos įsteigimo 250 metinėms paminėti, pagal Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro įgyvendinamą projektą „Švietimo istorijos raida Kražiuose: nuo Edukacinės komisijos iki „Žiburio“ gimnazijos“.

Programa:

11:30 – 11:55 Dalyvių atvykimas. Registracija.

12:00 - 12:10 Konferencijos įžanginis - sveikinimo žodis.

12:10 – 12:30 “Nuo jėzuitų kolegijos prie apygardos mokyklos: mokymas ir mokymasis Kražiuose XVIII a. pab.”

Brigita Zorkienė (Vilniaus universiteto bibliotekos, Retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė)

12:30 – 12:50 "Vilniaus švietimo apygarda 1803 metais: Žemaitijos mokyklos Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo vertinimu"

Aldona Prašmantaitė (istorikė, Habil. Hum. mokslų dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos istorijos institutas)

12:50 – 13:00 pertrauka

13:00 - 13:20 "Kražių gimnazija Tarpukario Lietuvoje"

Dangiras Mačiulis (istorikas, Hum. mokslų dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos institutas)

13:20 – 13:35 Tyrimas „Kražių mokykla 1949-1950m.“ (Tiriamasis darbas jaunųjų filologų konkurse apdovanotas III laipsnio diplomu)

Emilija Gedvilaitė (Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos 3g klasės mokinė. Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Emilija Kvietkuvienė)

13:35 – 13:45 Parodos „Edukacinei komisijai - 250 m.“ leidinių ir rankraščio pristatymas.

Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė)

13:45 – 14.15 Koncertinė programa

Dalyvauja Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos akordeonistų ansamblis (vadovė Vaiva Bukantienė), bosinė gitara Laimonas Paulauskas

14:15 – Konferencijos pabaiga.

Organizatorius – Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba

Partneriai:

Vilniaus universiteto biblioteka

Kelmės rajono savivaldybė

Kražių Ž. Liauksmino gimnazija

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla