Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Priimamos paraiškos investicinei paramai saulės ir vėjo elektrinių įrengimui sausumoje gauti

Lietuvos energetikos agentūra prie Energetikos ministerijos yra paskelbusi kvietimus ir ragina labai mažas ir mažas įmones bei ūkininkus, atsinaujinančių išteklių energijos ir piliečių energetikos bendrijas suskubti pateikti paraiškas investicinei paramai saulės ir vėjo elektrinių įrengimui sausumoje gauti. Šios finansavimo priemonės orientuotos į smulkaus verslo poreikį savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Tai puiki proga užsitikrinti savo ar savo ūkio poreikiams pigesnę elektros energiją ir gauti valstybės dalinį finansavimą investicijoms.

Prašome pasidalinti su Jūsų nariais ir partneriais šia žinia apie valstybės investicinę paramą ir tokiu būdu paraginti smulkųjį verslą bei ūkininkus pateikti paraiškas ir gauti valstybės paramą saulės ir vėjo elektrinėms sausumoje įsirengti, nes liko tik mėnuo iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Paraiškas finansavimui gauti pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas saulės elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val. (užpildant elektronines formas).

Paraiškas pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas vėjo elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 17.00 val. (užpildant elektronines formas).

Paraiškas dėl vėjo elektrinių finansavimo gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės. Pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW vėjo elektrinę, tačiau remiama projekto veikla – iki 3 MW įrengtosios galios elektrinių įrengimas. Vėjo elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1608,65 Eur/1kW vėjo elektrinės įrengtosios galios (kuri negali būti didesnė nei 3 MW). Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. pagal įkainį paskaičiuotos vėjo elektrinės įrengimo išlaidų sumos.

Paraiškas pagal kvietimą saulės elektrinėms įsirengti gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos. Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos.

Atkreipiame dėmesį, kad bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, nėra tinkamos.

LEA, siekdama pareiškėjams detaliai pristatyti kvietimų teikti paraiškas saulės  ir vėjo elektrinėms įsirengti sąlygas, organizavo nuotolinius mokymus. Mokymų medžiagą (pranešimo skaidres ir mokymų video įrašą), skirtą kvietimo teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti sąlygoms paaiškinti galima rasti čia, o kvietimo teikti paraiškas vėjo elektrinėms įsirengti  sąlygoms paaiškinti – čia.

O norinčius kurti bendrijas kviečiame susipažinti su LEA svetainėje pateiktomis rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų.

Detali informacija apie paraiškų teikimą, reikiamus pateikti dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėjehttps://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/

Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima atitinkamais el. pašto adresais  [email protected][email protected] ar tel. 8 5 230 3312.

Atsiliepimai

Komentuoti