Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Kelmės miesto VVG kviečia užpildyti anketą

Kelmės miesto vietos veiklos grupė organizuoja Kelmės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Kelmės miesto socialine ir ekonomine situacija. Remiantis apklausos rezultatais, bus ieškoma inovatyvių ilgalaikių visuomenės poreikius atitinkančių sprendimų, prisidėsiančių prie Kelmės miesto gyventojų gerovės kūrimo.

Tyrimo rezultatai reikalingi, siekiant kokybiškai parengti Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją 2023-2029 m. ir tinkamai įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Kviečiame užpildyti anketą ir aktyviai dalyvauti anoniminėje apklausoje, tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus.

Anketą rasite čia  bit.ly/3Qbmmzr     

Projektas  „Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2023-2029 m. parengimas“ bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.

Atsiliepimai

Komentuoti