Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

PUSTLAUKIO DUOBĖ

Gamta

Pustlaukio duobė - gilus lašo formos duburys, kurį vėlyvajame ledynmetyje išrausė nuo ledyno pakraščio stačiai krintantis ir sūkuriuotas vandens srautas. Duburyje užsilikęs ledo luistas reljefo formą dar labiau paryškino, o ištirpęs, pavirto gana giliu ežerėliu. Palyginti neseniai šis vandens telkinys virto pelke, dar yra likę keletas nedidelių akivarų. Vandens sluoksnis po augaline aukštapelkės danga - nuo 4 iki 6 metrų.

Atsiliepimai

Komentuoti