Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

KRAŽIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA

Bažnyčios

Vėlyvojo baroko stiliaus Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (1757–1763) žinoma visoje Lietuvoje kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją Kražių skerdynių įvykiais, kurie sukėlė atgarsį visoje Europoje. Carinė valdžia, uždariusi vienuolyną, planavo bažnyčią nugriauti. Tikintieji prašė paversti vienuolyno bažnyčią parapine, todėl kreipėsi su prašymais į valdžią, carą, kitų šalių valdovus ir vyskupus. Gyventojai dieną ir naktį saugojo bažnyčią, neleisdami jos uždaryti. 1893 m. lapkričio 22 d. caro žandarai ir kazokai smurtu bandė susidoroti su vietos gyventojais. Buvo nužudyti 9 žmonės, sužeista 50 gyventojų. Šis istorinis įvykis žinomas Kražių skerdynių vardu ir vertinamas kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis.

Atvykę turistai gali apžiūrėti dvibokštę, vėlyvojo barokinio stiliaus bažnyčią, dominuojančią miestelio panoramoje. Viduje vis dar tebestovi suolas menantis kraupias Kražių skerdynes. Pasakojama, kad prie jo kazokai buvo pririšę savo arklius. Bažnyčios interjere dominuoja centrinis barokinis altorius. Taip pat čia galima išvysti vienus didžiausių Žemaitijoje vargonus.

Atsiliepimai

Komentuoti