Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

KELMĖS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Bažnyčios

Bažnyčią 1615 m. pastatydino žemaičių seniūno Jurgio Gruževskio lėšomis. Tai vienas gražiausių Lietuvoje išlikusių mišraus gotikos ir renesanso stiliaus pastatas. Bažnyčia vienanavė, vienabokštė, su gotikine trisiene apside, gotikiniais langais. Pastato proporcijos ištęstos į ilgį ir į viršų. Bažnyčios viduje išliko gotikiniai kryžminiai skliautai su tinko nerviūromis ir iš tinko nulipdytomis rozetėmis, renesansiniai piliastrų kapiteliai. Virš presbiteriją atskiriančios triumfo arkos įmūrytas bajorų Gruževskių herbas. Kelmės bažnyčios bokšte buvo įtaisytas laikrodis, kurio dalys išliko iki šiol.

Atsiliepimai

Komentuoti