KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 15 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 263 372 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 12 (kvietimo tekstas)

1. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:

 • Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-1
 • Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 159 Eur
 • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
 • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

2. VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2:

 • Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-2
 • Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 159 Eur
 • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
 • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

3. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2:

 • Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-7.2
 • Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 117 054 Eur
 • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 58 527 Eur
 • Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Dokumentų formas ir papildomą informaciją galite rasti čia

Atsiliepimai

Komentuoti