Fotografijų paroda „Žemaitija. Šventės, apeigos ir papročiai"

Fotografijų paroda „Žemaitija. Šventės, apeigos ir papročiai“

Nuo liepos 9 d. Kelmės kultūros centro galerijoje atidaryta žinomo fotografo Arūno Baltėno paroda, kurią parengė ir laikinam eksponavimui davė Mažeikių muziejus.

Pasak Mažeikių muziejaus muziejininko Vytauto Ramanausko, žvelgiant į parodoje eksponuojamas nuotraukas esmę galima nusakyti dviem žodžiais – TIKĖJIMAS IR TRADICIJA. Minios maldininkų Žemaičių Kalvarijoje, Kalvarijos Kalnų giesmės namuose, o kai dar giedotojams pritaria triūbočiai, atsiskleidžia tokia jėga ir stiprybė, kad ir prašalaičiui aišku iš kur tas stiprybės šaltinis. Tikėjimas ir bažnyčios, koplytėlės, kuriose dar įmanoma rasti ir garsių dievdirbių darbų, ne viskas dar paimta į muziejus, ne viskas išplėšta. Žvelgdamas į daug mačiusio ir patyrusio žemaičio veidą suvoki, kad jis su dievukais su kuriais užaugo ir paseno nesiskirs. Paskui tikėjimą eina ir tradicija. Velyknaktis Pievėnuose, unikali Europos mastu išlikusi tradicija, vis dar besilaikanti, nors iš perdėtai jautrių Lietuvos euroetnologų pusės ir bandoma sumenkinti. Gyvuoja Žemaitijoje ir Užgavėnės – paskutinė linksmybiu diena prieš Gavėnią - susikaupimo metą, kurį užbaigia Kristaus nukryžiavimas ir prisikėlimas – Velykos. Tada šeštinės, sekminės, devintinės, į tarpą įpuolančios gegužinės – „majavos“ ir taip iki Kalėdų...
 

Paroda veiks iki rugpjūčio 3 d.

Atsiliepimai

Komentuoti