Pilietinė akcija, skirta Užžalpių mūšio 70-čiui paminėti

Minėjimai