Partizano Vytauto Kybarto 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas

Minėjimai

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Partizano, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Vytauto Kybarto

100-ųjų gimimo metinių paminėjimo iškilmės

Gegužės 15 d. (sekmadienį) 12 val. Lioliai, Nepriklausomybės g. 31

( Prie paminklo partizanams Kybartams atminti)

11.00

Šv. Mišios Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje

12.00

Istorinė apžvalga „Partizano Vytauto Kybarto nuopelnai Lietuvai“

Lietuvos šaulių sąjungos dedikacinės salvės

KKC Liolių skyriaus ir Liolių pagrindinės mokyklos meninė programa.

Pasidalijimas prisiminimais

 

Organizatorius Kelmės krašto muziejus

Partneriai: Liolių pagrindinė mokykla

KKC Liolių skyrius

Liolių seniūnija