Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

Kviečiame teikti kandidatus „Padėkos dienai 2022"

PADĖKOS DIENA 2022

Kelmės rajono 2022 metų savanorių ir filantropų pagerbimas, Metų Savanorio ir Metų Filantropo nominacijos

PASTEBĖKIME.PAGERBKIME.PADĖKOKIME.

Kviečiame pagerbti Kelmės rajono 2022 metų savanorius ir filantropus.

Kviečiame Jus būti aktyviais, pastebėti kilnius ir nesavanaudiškus žmones, kurie yra neabejingi visuomenės bei šalia gyvenančių asmenų problemoms ir pasiūlyti juos 2022 m. METŲ SAVANORIO IR METŲ FILANTROPO nominacijoms.

Nepraleiskime progos juos pagerbti jiems padėkoti!

2022 METŲ SAVANORIO IR FILANTROPO KONKURSO NUOSTATAI:

2022 METŲ SAVANORIO IR FILANTROPO VARDĄ Padėkos dienos renginyje suteikia ir nominacijas skiria komisija, sudaryta iš konkurso organizatorių ir visuomenės atstovų, siekdama skatinti Kelmės rajono savanorius ir filantropus.

METŲ SAVANORIO vardas yra suteikiamas asmeniui už savo noru atliktą neatlygintiną veiklą, kuri yra naudinga visuomenei, jos grupei ar kitam asmeniui.

METŲ FILANTROPO (labdario, geradario) vardas yra suteikiamas asmeniui, įmonei, įstaigai, nevyriausybinei ar kitai organizacijai už materialines vertybes, altruistiškai aukojamas jų stokojantiems žmonėms, organizacijoms, visuomenei viešojo intereso labui.

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik po vieną siūlymą kiekvienai ( filantropo ir savanorio) nominacijai.

Metų FILANTROPU ir Metų SAVANORIU tie patys asmenys gali būti skelbiami tik kas treji metai, tačiau jų kandidarūros gali būti siūlomos.

Kandidatai siūlomi iki 2022 m. lapkričio25 d.elektroniniu paštu padė[email protected] nurodant:

Kandidato vardą ir pavardę, gyvenamąją vietovę ar įmonės, įstaigos , organizacijos pavadinimą ir veiklos vykdymo vietą (jei paramą suteikė įmonė ar organizacija);

Kuriai nominacijai METŲ SAVANORIO ar METŲ FILANTROPO – kandidatas yra siūlomas;

Aprašymą, už kokias veiklas siūloma pagerbti nominuojamąjį (jei turite galimybių, pateikite jo veiklą iliustruojančią foto ar videomedžiagą).

Siūlančiojo kontaktus: vardą, pavardę (jei siūlo įstaiga ar organizacija – jos pavadinimą), telefono numerį, el. pašto adresą.

PADĖKOS DIENOS renginyje, kuris numatomas gruodžio 16 d.15 val. Kelmės kultūros centre, bus pagerbiami visi 2022 METŲ SAVANORIO ar METŲ FILANTROPO nominacijai pasiūlyti asmenys, įmonės, įstaigos ar organizacijos, atitinkantys savanorio ar filantropo sąvoką.

Organizatoriai:

Kelmės rajono NVO asociacija

Visuomeninė organizacija „Krašto informacija“

Kelmės miesto vietos veiklos grupė

Kelmės rajono bibliotekininkų draugija

Atsiliepimai

Komentuoti